Du kan se på CV-en min på tre måter:

Hente den som .doc-fil for Word97 her

Lese den som webside

eller lese del for del:
Kontaktinfo >> Titler >> Arbeidserfaring >> Utdanning >> Språkkunnskaper >> Datakunnskaper |